cosmic-science profile
cosmic-science
cosmic-science
Kênh này chia sẻ kiến thức vũ trụ. Kênh này được tạo ra để cho mọi người hỗ trợ công việc của Anh 6 Lúa Miền Tây như đã được chia sẻ trên trang web của KF Vietnamese, Bitchute, Facebook và YouTube. Hãy nhớ đăng ký để thể hiện sự hỗ trợ của bạn cho công việc của Anh 6 Lúa Miền Tây. (This channel was created for people to support the work of Anh 6 Lúa Miền Tây as shared on KF Vietnamese's website, BitChute, Facebook, and YouTube. Remember to subscribe to show your support for Anh 6 Lúa Miền Tây's work.)
Subscribe
Send Message

Share

Tell people about this page...

Subscription Tiers

$10
per month
Quyên Góp Cấp Độ Soul

Thông tin tôi chia sẻ là miễn phí cho bất cứ ai truy cập. Các tầng quyên góp khác nhau là cách mọi người có thể thể hiện sự hỗ trợ cho những video và tài liệu của Anh 6 Lúa Miền Tây.

3 subscribers
Unlock
$25
per month
Quyên Góp Cấp Độ Oversoul

Thông tin tôi chia sẻ là miễn phí cho bất cứ ai truy cập. Các tầng quyên góp khác nhau là cách mọi người có thể thể hiện sự hỗ trợ cho những video và tài liệu của Anh 6 Lúa Miền Tây.

0 subscribers
Unlock
$100
per month
Quyên Góp Cấp Độ Avatar

Thông tin tôi chia sẻ là miễn phí cho bất cứ ai truy cập. Các tầng quyên góp khác nhau là cách mọi người có thể thể hiện sự hỗ trợ cho những video và tài liệu của Anh 6 Lúa Miền Tây.

0 subscribers
Unlock
$250
per month
Quyên Góp Cấp Độ Rishi

Thông tin tôi chia sẻ là miễn phí cho bất cứ ai truy cập. Các tầng quyên góp khác nhau là cách mọi người có thể thể hiện sự hỗ trợ cho những video và tài liệu của Anh 6 Lúa Miền Tây.

0 subscribers
Unlock

Welcome

  • Thông tin tôi chia sẻ là miễn phí cho bất cứ ai truy cập. Các tầng quyên góp khác nhau là cách mọi người có thể thể hiện sự hỗ trợ cho những video và tài liệu của Anh 6 Lúa Miền Tây.
  • The information I share is free for anyone to access. The different donation tiers are ways people can show support for Anh 6 Lúa Miền Tây's videos and material.

cosmic-science
Public post
2022.12.30 Tu Hành vs Tiến Hóa

Tiến hóa là con đường phát triển tự nhiên của tâm hồn mọi người thông qua cuộc sống hàng ngày. Hoàn cảnh, môi trường và cơ thể con người là những công cụ mà linh hồn mỗi người áp dụng để tạo thêm bài học và trải nghiệm. Những trải nghiệm và bài học là để cho chúng ta hiểu thêm về bản thân và thế giới. Vì chúng ta là một phần nhỏ của Nguồn và Tất-Cả-Là-Một, sự tồn tại của chúng ta là để giải mã câu hỏi của Nguồn, "Tôi là ai?". Tất cả mọi thứ là sự thể hiện của Nguồn để hiểu thêm về bản thân. Tất cả mọi thứ là điều hình dáng khác nhau của Nguồn. Cho nên, con đường tiến hóa là con đường quay trở lại để thành một với Nguồn. Con đường học hỏi và trải nghiệm là cái quá trình khi Nguồn tách một phần nhỏ ra để tạo không gian, quy luật, cấu trúc và những nhân vật của trò chơi trong Nguồn. Tu hành là quá trình con người sử dụng cái "hack" hoặc "cheat codes" của trò chơi khi họ hiểu được một chút về các quy luật và cấu trúc.
Comments  loading...
Like(2)
Dislike(0)
cosmic-science
Public post
2022.12.23 Không Gian và Môi Trường

Nếu bạn không hiểu giá trị của đất và môi trường, vậy thì bạn có phải là người tỉnh thức thật sự không? Nếu bạn không hiểu giá trị của thực phẩm sạch, vậy thì bạn có phải là người tâm linh tỉnh thức thật sự không? Nếu bạn không hiểu quan hệ giữa tâm thức, môi trường, thực phẩm và đất, vậy thì bạn có phải là người tâm linh thật sự không hay chỉ là người của tôn giáo? Sự giải đáp và góc nhìn của bạn sẽ cho người ta biết, bạn đang ở trong giai đoạn nào của quá trình tỉnh thức. Đồng thời, nó cũng cho người ta biết là bạn còn ở trong ma trận không.
Comments  loading...
Like(2)
Dislike(0)
cosmic-science
Public post
2022.12.16 Sinh Tử

Chủ đề sinh tử này đã theo dõi con người rất là nhiều năm. Ai cũng nghĩ và lo lắng về chết. Khi chết, tôi sẽ đi đâu hay đó là sự kết thúc của mọi thứ? Nếu mà ai đó suy nghĩ sâu hơn, thì sẽ bắt đầu thắc mắc về nguồn gốc của chúng ta. Chúng ta đã đến từ đâu và mục đích cuộc sống là gì? Để chia sẻ cho mọi người một cái giải đáp, nó rất là dễ dàng. Để mà cho người ta hiểu và tiêu hóa được, thì nó cần một thời gian dài để trưởng thành (tiến hóa). Tôi gọi thời gian này là quá trình ướp thịt. Khi người ta bắt đầu đi sâu vào chủ đề này, thì đó là sự khởi đầu của quá trình tỉnh thức.
Comments  loading...
Like(2)
Dislike(0)
cosmic-science
Public post
2022.12.09 Nhóm Đảo Ngược

Cuộc sống có nhiều con đường đi để trải nghiệm, nhưng chúng ta chỉ có hai cấu trúc để làm nền tảng cho con đường đi đó và cách chúng ta trở về Nguồn. Nếu chúng ta chọn con đường tình thương vô điều kiện (con đường phục vụ thế giới hoặc hỗ trợ xã hội), thì đó là con đường Christos. Nếu chúng ta chọn con đường của bản ngã (con đường phục vụ cho lợi ích cá nhân), thì đó là con đường Metatronic. Hai con đường này là điều cách Nguồn khám phá và tìm hiểu thêm về bản thân. Con đường Christos đi về Nguồn nguyên vẹn với tất cả trí nhớ và trải nghiệm. Con đường Metatronic đi về Nguồn theo con duong tro bụi, không nhớ gì cả và không giữ được cấu trúc.
Comments  loading...
Like(0)
Dislike(0)
cosmic-science
Public post
2022.12.14 Thao Tác và Thao Túng #11: Tiền

Tiền là một công cụ để kiểm soát và lấy năng lượng từ mọi người. Tiền kết nối với hệ thống kinh tế, biến mọi người trở thành con người nô lệ cho những người quản lý tiền và bất động sản. Mỗi quốc gia không khác biệt gì với một gia trang hoặc là công ty. Tiền là một công cụ giao dịch và để quản lý sự trao đổi năng lượng giữa mấy quốc gia. Nhóm mà kiểm soát những quốc gia đó là Đại Gia Đình.
Comments  loading...
Like(0)
Dislike(0)
cosmic-science
Public post
2022.12.02 Người Ngoài Hành Tinh

Để hiểu được chủ đề này, con người phải tỉnh thức một thời gian. Để hiểu về người ngoài hành tinh, chúng ta phải biết về cấu trúc của vũ trụ và lịch sử thật sự của nhân loại, chưa không phải của Đại Gia Đình hoặc là của nhóm đảo ngược (Metatronic) như lịch sử đã cho biết.
Comments  loading...
Like(0)
Dislike(0)

The subscription gives you:
  • Access to Star's profile content.
  • Ability to support your Star by contributing – one-time or recurring.
  • Means to reaching out to the Star directly via Instant Messenger.

Star Stats

2 subscribers
26 posts

Goals

1.8%
collected
to reach
Đây là số tiền cơ bản để hỗ trợ mình trong cuộc sống hàng ngày và trả chi phí cho tất cả các video và tài liệu của tôi. (This is the amount required to support myself in daily living and to pay the expenses for all my videos and material.)

Other stars

Features

The subscription gives you:
  • Access to Star's profile content.
  • Ability to support your Star by contributing – one-time or recurring.
  • Means to reaching out to the Star directly via Instant Messenger.
Subscribe
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through this website. Continue to use this website as normal if you agree to the use of cookies. View our Privacy Policy for the details. By choosing "I Accept", you consent to our use of cookies.