فصل دوم پادکست بیبلیوکست در حال پخش است...


در این فصل شما کتاب «ابرقدرت ریاکار» اثر میشائیل لودرس را خواهید شنید. او در این کتاب نشان می‌دهد که چه ساده می‌توان افکار عمومی را با مدیریت هدفمند افکار فریب داد. دیروز در جنگ عراق، امروز در تقابل با ایران، روسیه و چین. ولی ایالات متحده یک ابرقدرت رو به افول است – اروپا باید یاد بگیرد که منافعش را خودش نمایندگی کند. ما نمی‌توانیم در بلند مدت از پس هزینه‌های نقش شریک کوچکتر واشنگتن بربیاییم.

شنیدن این کتاب در پادکست بیبلیوکست:
https://azadnamagan.com/book/the-sanctimonious-superpower/