نسخه دیجیتالی کتاب کوالیتی‌لند منتشر شد!


خرید نسخه روشن:

خرید نسخه تاریک:


تفاوت نسخه روشن با تاریک کتاب کوالیتی‌لند:
تفاوت نسخه‌ی روشن با نسخه‌ی تاریک در محتوای اخبار و تبلیغاتی است که میان فصل‌های داستان قرار دارند. با نگاهی به مفهوم کتاب‌های شخصی‌سازی شده در داستان کوالیتی‌لند، این کتاب در دو نسخه‌ی روشن (برای افراد مثبت اندیش و خوشبین) و تاریک (برای افراد منفی‌اندیش، بدبین و طرفدار دیدگاه‌های آخرالزمانی) منتشر شده است.

کسب اطلاعات بیشتر:
https://azadnamagan.com/book/qualityland/