Cute Concha Pan Dulce 

https://youtu.be/NjnzEchWqkI