Марјан Ќуринов vs Џабир Дерала: Одговор на спонзорирано видео


Пред неколку дена CivilMedia објави краток видео исказ во кое Џабир Дерала на еден апсурдно навредлив начин се обидува да не убеди дека нашиот страв од избори во Јуни е потполно неоснован. Ова е мое гледиште на целиот тој вербален калабалак.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A few days back CivilMedia published a short video, in which their editor-in-chief, Jabir Derala used an absurdly offensive and patronizing tone to try and convince the rest of us that, our fear of going out for elections in June is completely unreasonable. This is my view on the whole verbal orgy.