آزادنامگان کجاست؟
آزادنامگان یک انتشارات مستقل آنلاین است که کتاب‌های الکترونیک و صوتی در پلتفرم‌های بین المللی منتشر می‌کند. علاوه بر این‌ها آزادنامگان محصولات خود را در قالب پادکست بیبلیوکست به رایگان در اختیار قرار می‌دهد

تیزر کتاب کوالیتی‌لند که در پادکست بیبلیوکست برایتان به رایگان خوانده خواهد شد:
https://www.youtube.com/watch?v=doLusm87J0M